Política de privacitat

 • 1.- SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS C.C. PARC CENTRAL, en compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:– La denominació social és SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL

  – El seu NIF és H43505239

  – El seu telèfon de contacte és 977 228 797

  – El seu domicili està ubicat a l’Avinguda Vidal i Barraquer 15-17, 43005 Tarragona

  – Està inscrit en el Registre de la Propietat núm. 1 de Tarragona, tom 1751 foli 210 finca 65.460

  – I disposa de la següent adreça de correu electrònic de contacte atencionalcliente@ccparccentral.com

 • 2.- Tanmateix, SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL ha adoptat les mesures i nivells de seguretat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altres normatives que la desenvolupen, pel que fa a les dades que emmagatzema i tracta. Els procediments, normes i mesures establertes podran ser susceptibles de millora com a conseqüència de futurs canvis en el sistema d’informació del Responsable del Fitxer. Igualment, es poden veure afectats per modificacions realitzades sobre la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
 • 3.- SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL ha implantat totes les mesures tècniques al seu abast per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació obtinguda a través de la seva pàgina web www.ccparccentral.com
 • 4.- La informació obtinguda per SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL dels diferents usuaris que visiten i interaccionen amb les pàgines i seccions ubicades a www.ccparccentral.com, serà enregistrada en un fitxer automatitzat, propietat de SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL, inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • 5.- La finalitat de la recopilació i tractament de dades serà la gestió del registre d’usuaris de la pàgina web, dels suggeriments i sol·licituds d’informació (pel que fa a lloguer de locals, cessió d’espais, etc.) realitzades a través dels diferents formularis de contacte, i de les sol·licituds de feina realitzades a través de la pàgina web, així com la de poder, eventualment, contactar amb l’usuari que visita i completa els formularis existents al lloc Web, ara o en el futur, per a qüestions derivades de la pròpia relació comercial que s’estableixi entre ambdues parts i l’enviament de comunicats comercials sempre relacionats amb serveis o productes de SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL o de les empreses associades del mateix sector.
 • 6.- SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL,comunicarà les seves dades als diferents establiments ubicats al Centre Comercial, amb la finalitat de fer-lo partícip i gestionar els processos de sel·lecció de personal d’aquests.
 • 7.- El compliment dels formularis, l’enviament de correus electrònics o la utilització d’altres mecanismes de comunicació oferts a www.ccparccentral.com, impliquen el consentiment exprés de l’usuari al tractament de les seves Dades de Caràcter Personal per part de SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL, per al fins expressats a l’apartat 5, i l’autorització expressa a la comunicació de les seves dades en els termes de l’apartat 6.
 • 8.- Tot aquell usuari que ho desitgi, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altra normativa aplicable a l’efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud per escrit i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid, sol·licitant l’exercici d’aquells drets que vostè desitgi, a SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL, Avinguda Vidal i Barraquer 15-17, 43005 Tarragona. Aquest servei no tindrà cap cost per al sol·licitant.
 • 9.- Quan un usuari accedeix a la pàgina web de SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL poden quedar registres de paràmetres tals com l’adreça IP de l’usuari que es connecta, les pàgines visitades, la data i l’hora de connexió… que no tindran en cap cas una finalitat que no sigui merament estadística. Qualsevol altra dada de caràcter personal com el nom, adreça, telèfon, correu electrònic, etc. no es pugui obtenir pel simple fet de navegar per les pàgines existents d’un lloc web, no estarà disponible per a la entitat SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL si el propi usuari no les proporciona en un formulari expressament establert amb aquesta finalitat.
 • 10.- SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació.
 • 11.- SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL no garanteix la inexistència d’errors d’accés al seu lloc web al seu contingut, no que aquest es trobi actualitzat, tot i que farà ús de totes les eines que tingui al seu abast per evitar-los o corregir-los.
 • 12.- SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL no es fa responsable dels continguts mostrats en la connexió a enllaços de tercers als que es fa referència a la seva web.
 • 13.- La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL, donarà peu a responsabilitats legalment establertes. Tant l’accés a la web com l’ús que se’n pugi fer de la informació continguda en ella és responsabilitat de qui ho fa.
 • 14.- SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL no es fa responsable de possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que puguin ocórrer en el sistema informàtic de l’usuari com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador que s’hagi fet servir per a la connexió als serveis i continguts de www.ccparccentral.com, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 • Parc Central, © 2016.