- McDonald’s -

McDonald’s

La visió de McDonald 's és "ser el lloc i la forma de menjar preferits dels seus clients", la qual cosa obliga a dirigir esforços i recursos per arribar al cent per cent de satisfacció dels consumidors en cadascuna de les seves visites als restaurants. Per assolir aquest objectiu s'han desenvolupat quatre principis bàsics que caracteritzen la seva filosofia empresarial: Qualitat, Servei, Neteja i Valor o Assequibilitat. La responsabilitat social corporativa de McDonald 's es fonamenta en uns valors que es manifesten en cada activitat empresarial, tant a la feina amb els proveïdors, com en el desenvolupament professional dels empleats o de la manera de contribuir a les comunitats on opera. En McDonald 's, compartim uns valors corporatius, que són acceptats i respectats per tots els empleats.

Teléfono: 977 221 076 | Planta: 0

www.mcdonalds.es

Open chat
Nuestro horario de atención al cliente es de 10.00h a 14.00h y de 16:30 a 20.00h
Powered by