La moderna metròpoli mamífera Zootrópolis és una ciutat absolutament única. La componen diferents barris amb hàbitats diferents com la luxosa Sahara Square i la gèlida Tundratown. És un gresol on conviuen els animals de cada entorn, on no importa qui siguis.